PKP Cargo- Prezes Adam Purwin, zdjęcia biznesowe
PKP Cargo- sesja biznesowa zarządu Wojciech Derda
PKP Cargo -sesja biznesowa zarządu- Wojciech Derda
PKP Cargo sesja biznesowa zarządu- Jacek Neska
PKP Cargo sesja biznesowa zarządu- Jacek Neska
PKP Cargo sesja biznesowa zarządu- Dariusz Browarek
PKP Cargo sesja biznesowa zarządu- Łukasz Chadyś